Algoritmizační soutěž Egypt

Do algoritmizační soutěže Egypt se zapojili studenti V1.A, V2.A, V3.A, V4.A, 1.A a 2.A. Tato soutěž měla pouze školní kolo, připravuje studenty na celonárodní soutěž Bobřík informatiky. V testu Egypt mohli žáci získat maximálně 204 bodů a úspěšnými řešiteli se stali po dosažení 150 bodů. Nejúspěšnější žáci s plným počtem bodů jsou Ondřej Burianec z V4.A, Patrik Demel z V3.A a Vít Seidel z 2.A. Zde jsou všichni úspěšní řešitelé soutěže. Gratulujeme!