Po stopách přestupku 

V úterý 25.10. nás přišla do semináře sociálních věd navštívit paní Dita Kaštovská, pracovnice z  provozního, právního a přestupkového oddělení Městského úřadu v Hranicích. Žákům tříd 4. A a V6. A povídala o strastech svého povolání, které však okořenila svým humorným a optimistickým přístupem a vtipnými příběhy z praxe. Žáci se dozvěděli podrobnější informace o trestní odpovědnosti, rozdíl mezi přestupkem, přečinem, trestním činem a mnoho dalšího. Vlídný přístup Paní Kaštovské byl krásnou ukázkou toho, jak má přednáška zaujmout žáky, a my jí tímto za poutavý přednes a přiblížení daného povolání moc děkujeme. Její nabídku na exkurzi městského úřadu s radostí přijímáme a nemůžeme se dočkat, až se s ní opět shledáme.