Příroda na nádvoří

Ve čtvrtek na škole proběhla realizace projektu s názvem „PŘÍRODA NA NÁDVOŘÍ“, díky kterému se naši studenti dozví mnoho informací o chování rostlin a živočichů v praxi. Cílem čtvrtečního dopoledne bylo zasadit deset stromů, tedy jeden strom za každou třídu. Pro vyšší edukativní efekt jsme na jednu půlku vysadili botanické druhy dřevin, které se běžně vyskytují v krajině, a na druhou půlku člověkem vyšlechtěné kultivary využívané především jako účelová zeleň. Zástupci tříd přiložili ruku k dílu a dříve prázdné trávníky před školou proměnili v nový kus přírody. U výsadby však práce studentů nekončí. Dalším úkolem je připravení informačních plaket o svých stromech, které před ně budou upevněny. Dále budou vést tzv. „KNIHU STROMU“, do níž začnou vkládat například fotografie rostlin v ročních obdobích nebo popisy zásahů a vývojových změn. SLŠ Hranice nám pomůže s ošetřováním a také předá další poznatky o pěstování. V neposlední řadě bychom tímto projektem chtěli žákům základních škol přiblížit tyto druhy formou zábavných besed. Do budoucna máme v úmyslu ke stromům přidat keře, vhodné pro hmyz, nebo také lavičky a vytvořit tak studentům areál pro relaxaci.  

Děkujeme paní Ing. Anně Zábojníkové za odbornou pomoc s výběrem stromů a učitelům Dušanovi Rychnovskému a Jiřímu Horkému za pomoc s realizací.