Praktická cvičení v biologii

Součástí výuky na našem gymplu jsou i hodiny, díky kterým si můžeme vyzkoušet různé praktické činnosti na vlastní kůži. Nedávno si naši třeťáci v biologii měřili vitální kapacitu plic a prováděli například homolýzu krve, dále pozorovali krev pod mikroskopem nebo poslouchali srdeční činnost pomocí fonendoskopu. Získali tak další zkušenosti pro své budoucí studium a povolání.