Úspěch v krajském kole chemické olympiády kategorie A

V pátek 2.prosince se konalo Krajské kolo chemické olympiády kategorie A, na základě úspěšného řešení školního kola si zajistil postup Adam Horák ze třídy V4.A. Letošní 59. ročník probíhal na PřF Univerzity Palackého v Olomouci. V teoretické části bylo nutné prokázat znalosti z chemie anorganické, organické, fyzikální a biochemie, praktická část probíhala v laboratoři katedry analytické chemie. Adam se nezalekl obtížných úloh, úspěšně reprezentoval Gymnázium Hranice a získal 3. místo v nejvyšší kategorii chemické olympiády.

Blahopřejeme k medailové pozici a přejeme další chemické úspěchy!

zapsala: Jana Horáková