MATHING 

Tým našich matematiků – Václav Krčmař (V6.A), Tomáš Stískal (V6.A), Adam Pospěch (V6.A), Jan Cagaš (4.A), Jakub Hrachovec (4.A), Jan Ptáček (4.A) a Marek Šíbal (V5.A) se zapojil do internetové soutěže Mathing (dříve známá jako Internetová matematická olympiáda). Tato soutěž byla určena pro sedmičlenné týmy středoškolských studentů. Celý tým měl 2 hodiny čistého času na vyřešení 10 nelehkých příkladů, které si pro ně připravili studenti studijního programu Matematické inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. V učebně, která jim byla určena, panovalo celé 2 hodiny vysoké pracovní nasazení. Náš tým se snažil prosadit mezi 220 přihlášenými týmy středoškoláků z celé republiky. Nakonec se jim podařilo vyřešit 5 úloh.