Studentské prezidentské volby  – VÝSLEDKY

Výsledky studentských prezidentských voleb

V pondělí 12. prosince a úterý 13. prosince proběhnou přibližně na 500 středních školách Studentské volby. Studenti zvolí „nanečisto“ budoucího prezidenta nebo prezidentku České republiky. Vybírat budou z těch, kteří na post hlavy státu kandidují ve skutečných volbách. Pořadatelem vzdělávacího projektu na podporu aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství budoucích prvovoličů je společnost Člověk v tísni, která prostřednictvím svého programu Jeden svět na školách (JSNS) pořádá Studentské volby již potřinácté.  

Na našem gymnáziu budou mít studenti starší 15 let možnost volit budoucího prezidenta v pondělí 12. prosince v učebně č. 250, která bude k tomuto účelu otevřena od 7.30 do 16.00 hod. vždy o přestávkách. Své volební právo mohou žáci využít také v úterý 13. prosince o přestávkách do 11.00 hod. 

Každý žák – volič – nahlásí své jméno a třídu volební komisi, která mu vydá volební lístek. Na lístku volič zakroužkuje svého kandidáta a za zástěnou vhodí lístek do volební urny. 

Výsledky Studentských voleb nejen za celou Českou republiku, ale i v rozdělení na jednotlivé kraje a typy škol (gymnázia, SOŠ, SOU), zpracované sociologickou výzkumnou agenturou Kantar Millward Brown, budou zveřejněny v úterý 13. prosince v odpoledních hodinách.  

Studentské prezidentské volby 

V pondělí 12. prosince a úterý 13. prosince proběhnou přibližně na 500 středních školách Studentské volby. Studenti zvolí „nanečisto“ budoucího prezidenta nebo prezidentku České republiky. Vybírat budou z těch, kteří na post hlavy státu kandidují ve skutečných volbách. Pořadatelem vzdělávacího projektu na podporu aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství budoucích prvovoličů je společnost Člověk v tísni, která prostřednictvím svého programu Jeden svět na školách (JSNS) pořádá Studentské volby již potřinácté.  

Na našem gymnáziu budou mít studenti starší 15 let možnost volit budoucího prezidenta v pondělí 12. prosince v učebně č. 250, která bude k tomuto účelu otevřena od 7.30 do 16.00 hod. vždy o přestávkách. Své volební právo mohou žáci využít také v úterý 13. prosince o přestávkách do 11.00 hod. 

Každý žák – volič – nahlásí své jméno a třídu volební komisi, která mu vydá volební lístek. Na lístku volič zakroužkuje svého kandidáta a za zástěnou vhodí lístek do volební urny. 

Výsledky Studentských voleb nejen za celou Českou republiku, ale i v rozdělení na jednotlivé kraje a typy škol (gymnázia, SOŠ, SOU), zpracované sociologickou výzkumnou agenturou Kantar Millward Brown, budou zveřejněny v úterý 13. prosince v odpoledních hodinách.