Přednáška: Matematika je jazykem přírodních věd 

V pátek 16. 12. 2022 nás navštívil pan RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. z katedry Matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Se svou popularizační přednáškou „Matematika je jazykem přírodních věd“ zavítal do seminářů matematiky ve 3. a 4. ročníku. Pan Fürst seznámil studenty s praktickým využitím matematiky především v průmyslu. Uvedl i možnosti aplikace matematiky v medicíně, psychologii a dalších odvětvích lidské činnosti. V druhé části přednášky pak ochotně zodpověděl dotazy ze stran studentů – objasnil například chybnou interpretaci Covidových dat.  

Děkujeme panu Fürstovi za zpestření výuky.