Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia pro šestileté studium

Přihlášky na přípravný kurz pro 4-leté studium byly z důvodu naplnění kapacity uzavřeny!!!

Elektronická přihláška platí již pouze pro šestileté studium!!!

Vážení rodiče, milí žáci,

od ledna 2023 budou na naší škole probíhat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na šestiletá gymnázia, čtyřletá gymnázia a střední školy pro žáky 7. a 9. tříd základních škol.

Informace
Kurz bude probíhat od ledna do března 2023 v budově Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, a to vždy 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut – jeden týden MATEMATIKA, druhý týden ČESKÝ JAZYK).
Kurzy budou zahájeny 19. ledna 2023 a ukončeny 30. března 2023 (konkrétní učebny budou upřesněny před zahájením kurzu).

Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 8 studentů.

Termíny kurzů:

19. 1. 26. 1. 2. 2. 16. 2. 23. 2. 2. 3. 9. 3. 16. 3. 23. 3. 30. 3.
7. roč. M ČJ M ČJ M ČJ M ČJ M ČJ
9. roč. ČJ M ČJ M ČJ M ČJ M ČJ M

Jak bude kurz probíhat?

Kurz se bude skládat z 20 vyučovacích hodin (10 hodin českého jazyka, 10 hodin matematiky). Obsahem bude výuka obtížnějších témat učiva, která jsou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a probírají se zvláště v posledním ročníku. V hodinách se dále samostatně nebo společně budou řešit testové úlohy. Žáci si tak vyzkoušejí kromě znalostí i stres a únavu, které přijímací zkoušky doprovázejí.
Kurz bude zaměřen na všechny oblasti přijímacích testů – v českém jazyce pravopis, mluvnice, stylistika, literatura a porozumění textu, v matematice typové úlohy na základní početní operace, slovní úlohy, práce s rovinnými a prostorovými tělesy (7. třída), práce se zlomky, řešení rovnic, řešení slovních úloh, práce s rovinnými a prostorovými tělesy, statistické úlohy (9. třída).

V případě zhoršení epidemické situace bude kurz pokračovat dále prostřednictvím aplikace Teams.

Jak a kde se přihlásit?
Online přihlášku najdete zde: Přihláška

Na Vaši emailovou adresu zašleme potvrzení o přijetí přihlášky. Bližší informace Vám rádi poskytneme v průběhu konání Dne otevřených dveří v úterý 10. ledna 2023 od 13.00 do 17.00 hodin.

Cena kurzu

Cena kurzu je 1200 Kč v případě koupě celého balíčku (M + ČJ). V případě zájmu jen o jeden předmět (buď M, nebo ČJ) je cena kurzu 800 Kč. Platba bude probíhat na základě výzvy odeslané na Váš mail na začátku ledna, a to bankovním převodem.  Platba musí být provedena nejpozději do 10. ledna 2023.
Na případné dotazy Vám rádi odpovíme.

Kontakt: Mgr. Jiří Lysák, tel. 581 601 649, lysak@gymnaziumhranice.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.
ředitel školy