Přednáška o SARS-CoV 2

V pátek 20.ledna navštívil Seminář chemie a žáky třetích ročníků doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Formou popularizačně-vědecké přednášky interaktivním způsobem představil dva obory z Katedry fyzikální chemie: Aplikovaná chemie a Nanomateriálová chemie. Žákům byl přiblížen průběh bakalářského a magisterského studia, objasněn systém přihlášek a způsob získání aktuálních informací o studiu. Druhá polovina přednášky byla zaměřena na využití poznatků moderní vědní disciplíny při studium viru SARS-CoV 2. Díky ukázce 3D modelu viru a protilátek se žáci snažili pochopit obtížné fungování léčiv. Závěr přednášky patřil prezentaci Přírodovědecké fakulty, která je fakultní školou našeho gymnázia.

v Hranicích 20. ledna 2023                                                     

Jana Horáková