Bezplatné dárcovství krve

Již podesáté se žáci Gymnázia Hranice zúčastnili bezplatného dárcovství krve ve FN Olomouc.

Maturant a žákyně třetího ročníku navštívili Transfuzní oddělení FN Olomouc. Stateční žáci s dobrým srdcem a pedagogický dozor darovali nenahraditelnou tekutinu a odjížděli jsme domů s pocitem, že dopoledne s dobrým skutkem má smysl a každých 470 ml darované krve může zachránit 3 lidské životy.

Děkujeme paní Ing. Monice Vlčkové za organizační zajištění exkurze a paní Ing. Lence Onderové za příkladný přístup prvodárce

zapsala: Jana Horáková

v Hranicích 1.března 2023