KK konverzační soutěže v AJ

Ve čtvrtek 23. března 2023 se za účasti 14 studentů z gymnázií Olomouckého kraje konalo krajské kolo konverzační soutěže v angličtině, ve kterém naši školu reprezentoval Jakub Hrazdil ze třídy 3. A. Na závěr soutěžního dne si účastníci soutěže vyslechli velmi upřímné vystoupení předsedy poroty pana Timothy Jonese, který poutavě popisoval, jak obtížné bylo rozhodnout o pořadí soutěžících, protože v posledních dvou letech neuvěřitelně vzrostla vyspělost a jazyková úroveň účastníků krajského kola, takže pokud si vypůjčíme sportovní terminologii, pak můžeme říct, že rozhodl fotofiniš.  Jakubovi blahopřejeme ke skvělému umístění na děleném 4. místě a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.