Krajské kolo Olympiády ve francouzštině 

V pondělí 27. března se konalo v Domě dětí a mládeže v Olomouci krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce. 

Skvělého úspěchu v krajském kole Olympiády ve francouzštině dosáhla Marie Staníková z V2.A. Maruška obsadila 2. místo v kategorii ZŠ/VG I a je tak náhradnicí za Olomoucký kraj do celostátního kola. 

Velmi dobře si též vedli: 

ZŠ/VG I: 5. místo Karla Špůrová (V2.A) 

ZŠ/VG II: 2. místo Marie Staníková (V2.A) 

SŠ I: 4. místo Samuel Žerávek (V3.A) 

SŠ II: 7. místo Daniel Zdráhala (V4.A) 

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.