Třída V1.A navštívila výstavu Retrogaming

Třída V1.A navštívila 5. 4. 2023 v rámci výuky informatiky výstavu Retrogaming aneb Svět počítačů a počítačových her na Staré radnici. Žáci shlédli výstavu historických počítačů a seznámili se s nejstaršími počítačovými hrami, které si také s chutí vyzkoušeli. Pak společně navštívili výstavu uměleckých děl malíře Miloslava Mouchy s názvem Proměny viděného v Galerii Synagoga. Prohlídku synagogy i výtvarných děl doprovodil velmi poutavým výkladem průvodce výstavy Adam Hikl.