Zachraňte prázdniny

Třída V1.A si zpříjemnila hodiny občanské výchovy zajímavým workshopem od studentského spolku „Fakescape“ s názvem „Zachraňte prázdniny“. 

Formou hry se seznámili s problematikou fake news, dezinformací, kritického myšlení a bezpečnosti hesel. Při řešení úkolů žáci trénovali pozorné čtení a kritické myšlení. Zároveň se naučili aplikovat do praxe úryvky z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.