Úspěch v krajském kole Chemické olympiády

ZPRÁVA Z KRAJSKÉHO KOLA 59. ročníku CHEMICKÉ OLYMPIÁDY KATEGORIE C  

konané dne 12.dubna 2023 v Olomouci – Slovanské gymnázium 

Celkem se účastnilo 22 žáků z Olomouckého kraje    

Adam Horák se umístil na 1.místě 

Jan Skoupil se umístil na 4.místě 

Michaela Röderová se umístila na 15.místě 

Albert Cibiček se umístil na 21.místě 

V silné konkurenci řešitelů z prvních a druhých ročníku gymnázií a odborných škol se Adam stal nejúspěšnějším řešitelem v teoretické i praktické části se ziskem 91 bodů ze 100. 

Porota hodnotila letošní ročník chemické olympiády v části teoretické i praktické jako velmi obtížný, pouze prvních deset pozic bylo úspěšnými řešiteli s nadpolovičním ziskem bodů z obou částí.       

Blahopřejeme všem účastníkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy😊  

zapsala: Mgr. Jana Horáková