Studenti V4.A a 2.A navštívili výstavu a baletní představení „Bolero & Carmen“

Ve čtvrtek 20. dubna se několik studentů ze tříd V4.A a 2.A vydalo po vyučování na výstavu s názvem STOLETÍ RELATIVITY v Muzeu umění v Olomouci. Expozice žákům představila rozmanitou škálu uměleckých děl, včetně obrazů, soch nebo jiných instalací českých i zahraničních umělců 20. století. Část výstavy v Mansardě byla věnována 1. polovině 20. století. K vidění byla především malířská a sochařská díla. Druhá část výstavy se nacházela v obrazárně a zaměřovala se na dění na výtvarné scéně po skončení II. světové války až do konce století. K večeru studenty čekala ještě návštěva Moravského divadla, kde zhlédli baletní představení „Bolero & Carmen“. První polovina představení „Bolero“ od italského choreografa Riccarda De Nigrise se týkala sebestřednosti ve společnosti, kritizovala narcisismus a snahu o dokonalost podpořenou sociálními sítěmi. Choreografie byla doplněna moderní hudbou skladatele Massima Margarii a následně původní hudbou Ravelova. „Carmen“ pod vedením dalšího italského choreografa Giorgia Madia zobrazovala moderní nezávislou ženu, která byla ale v období romantismu považována za špatnou a egoistickou. Madia vycházel z jednoaktového baletu Rodiona Ščedrina. Představení bylo doplněno živou orchestrální hudbou Bizeta. Moc děkujeme paním učitelkám výtvarné a hudební výchovy za uskutečnění tohoto výletu a doufáme, že nebyl poslední.