Zeměpisná beseda o Vietnamu

Ředitel cestovní kanceláře Bon Ton, pan Petr Kraus, přinesl žákům 1.A a V3.A besedu o Vietnamu. Tato interaktivní přednáška se konala ve čtvrtek 23. května 2023 v prostorách naší školy. 

Pan Petr Kraus zahájil svou besedu tím, že představil žákům oblíbené turistické místo Ha Long Bay, které je známé svými  vápencovými skalisky. Dále pokračoval do hlavního města Vietnamu, Hanoie, kde se žáci dozvěděli o bohaté historii, tradiční kultuře a živém atmosférickém trhu. 

Další zastávkou na této cestě bylo město Hue, které je považováno za kulturní centrum Vietnamu. Žáci se dozvěděli o impozantních císařských palácích a chrámech. Pan Kraus vyprávěl o krásách města Danang, které je proslulé svou pláží My Khe a moderními mrakodrapy. 

Zážitkovou část besedy pan Kraus věnoval městu Hoi An, památkově chráněné oblasti UNESCO.  

Další zastávkou na cestě byl Ba Ná Hills, horský resort, jenž se nachází ve středním Vietnamu. Pan Kraus žákům přiblížil krásu tohoto místa a upozornil je na zajímavé atrakce.