Naše škola získala titul „škola spolupracující s Mensou“

Naše škola získala titul „škola spolupracující s Mensou“, kterou uděluje Mensa ČR základním a středním školám. Dne 4. 5. 2023 proběhlo na naší škole IQ testování žáků. Naše škola s přehledem splnila podmínky pro udělení tohoto titulu.

MENSA připravuje pro nadané děti následující webovou stránku:

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly

Na webu Mensy je již také stránka pro Gymnázium Hranice:

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly&cid=357

Informace o spolupráci s MENSOU je také součástí našeho webu v sekci Projekty a spolupráce – Škola spolupracující s MENSOU