Online výstava prací žáků Gymnázia Hranice 2023

Online výstavu prací studentů a studentek Gymnázia Hranice 2023 pod vedením Mgr. Lenky Trantírkové najdete zde.

Výstava představuje kreativní práce z průběhu školního roku 2022/2023 tříd V1. A, V2. A, V3. A, V4. A, 1. A a 2. A, dále projekty vybraných tříd pro závěrečnou výstavu a díla inspirovaná principy tvorby pana Radovana Langera, jako připomínku této významné osobnosti Hranic a gymnázia. Poděkování za přípravu podkladů pro online podobu výstavy patří panu Mlčochovi.

1) O MARII

2) POHLEDNICE – SADY ČS. LEGIÍ

3) VZPOMÍNKA

4) PŘIŠEL JSEM, VIDĚL JSEM, …

5) PRO LINDU…

6) NAŠE SLUNEČNÍ SOUSTAVA

7) DÍLA Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU A DOMÁCÍ PRÁCE