Adam Horák prožil Týden vědy na Jaderce

Od 18. do 23. června se konala akce Týden vědy na Jaderce, kterou pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze. Studenti středních škol z celé České republiky mají možnost vybrat si projekt, který budou vypracovávat na špičkově vybaveném vědeckém pracovišti pod vedením odborníků.

Celá akce je laděna spíše ve fyzikálním a matematickém duchu, ale i zastánci jiných přírodovědných oborů si najdou svoje. Student Adam Horák ze třídy V4.A si vybral projekt příprava radiofarmak, které se používají pro vyšetření v nemocnicích (konkrétně Fakultní nemocnice v Motole). Při manipulaci s radioaktivními látkami je nutné dodržovat určité bezpečnostní nařízení, pracovníci jsou pravidelně monitorováni a načerpaná dávka je zcela zdravotně nezávadná.

V rámci týdne se koná exkurze na jednotlivá vědecká pracoviště v Praze, např. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, IKEM (Institut Klinické a Experimentální Medicíny), tokamak GOLEM, jaderný reaktor VVER – 440 nebo školní reaktor VR-1 Vrabec ČVUT.

Program je doplněn zajímavými přednáškami a večerními diskusními kroužky. Vyvrcholením celé práce je zpracování příspěvku v rozsahu čtyřech normostran a přednesení prezentace pro ostatní účastníky, kterým přiblíží projekt, na kterém pracovali, použité metody, postupy a zjištěné výsledky. Následují dotazy z publika a krátká diskuse. Z veškerých miniprojektů je každoročně sestaven sborník, který v letošním roce obsahuje rekordních 65 prací. Má práce s názvem ⁹⁹ᵐTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně je dostupná ke zhlédnutí v online verzi sborníku (https://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/2023/output/sbornik/proceeds.pdf) na straně 147.

Adam celou akci hodnotil velice pozitivně a určitě se rád zúčastní v dalším školním roce.

zpracoval: Adam Horák, V4.A