Naše škola získala prestižní grant od programu Erasmus+!

S radostí oznamujeme, že naše škola dosáhla významného úspěchu v podobě získání grantu od programu Erasmus+ pro realizaci projektu „YOUNG CITIZENS OF EUROPE“. Naše žádost, kterou jsme podali v lednu 2023, byla schválena v rámci programu KA122, který podporuje krátkodobé mobility pro naše žáky a zaměstnance školy.

Projekt „YOUNG CITIZENS OF EUROPE“ je zaměřen na prohloubení znalostí o Evropské unii a propagaci jejích institucí. Jsme velmi nadšeni, že budeme mít příležitost uskutečnit dvě zahraniční mobility do Belgie a Chorvatska, a to pro 30 našich žáků a 7 učitelů.

Spolupracovat budeme s významnými partnery, včetně Evropského parlamentu v Bruselu, Gimnaziem Eugena Kumičiće v Chorvatsku, Eurocentrem v Ostravě a dalšími organizacemi, které zastupují Evropskou unii. Jsme nadšeni tím, že budeme spolupracovat s odborníky a nadšenými lidmi z celého kontinentu.

Během projektu budou naši žáci, kteří se do projektových aktivit zapojí, provádět srovnání mezi Českem a Chorvatskem, dvěma partnerskými zeměmi s odlišnými fázemi členství v EU. Dále se budou věnovat tvorbě digitální únikové hry a online soutěže o Evropské unii pro žáky základních škol a navážou spolupráci se zástupci regionálních organizací EU a Evropského parlamentu v Bruselu. V rámci projektu také spolupracujeme se Studentským parlamentem naší školy.

Zapojením našich studentů do evropských aktivit posilujeme jejich aktivní sociální a občanskou angažovanost a zároveň zvyšujeme povědomí o fungování evropských institucí a jejich politiky jak na naší škole, tak v místním regionu. Projekt bude podporovat inkluzi, environmentální udržitelnost a rozvíjet digitální a jazykové kompetence našich žáků.

Jsme hrdi na tento výjimečný úspěch a rádi vás budeme průběžně informovat o průběhu projektu.

Sledujte naši webovou stránku, kde se dozvíte více o našem projektu „YOUNG CITIZENS OF EUROPE“ a jeho aktivitách. Těšíme se na spolupráci s vámi!

Tým Gymnázia Hranice