Naše škola získala projekt v OP Jan Ámos Komenský

Gymnázium Hranice zahájilo 1. 9. 2023 projekt podporovaný ze strukturálních fondů EU, a to Šablony pro SŠ a VOŠ I v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský. Z takto získaných prostředků je financována činnost školního psychologa, kariérového poradce, další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo také je podporována vzájemná spolupráce pedagogů a zavádění nových forem výuky v rámci inovativního vzdělávání.