Po stopách DNA

Ve čtvrtek 14. září se uskutečnila první přednáška v přednáškovém sále gymnázia 😊 

Maturanty z biochemického semináře navštívil ředitel Ústavu chemie UTB Zlín doc. Ing. Michal Rouchal, Ph.D. s popularizační přednáškou z cyklu „Věda na přání“ na téma Po stopách DNA. Společně jsme se v nově vybudovaném přednáškovém sále přenesli do 50.let minulého století a pokusili se pochopit klíčové okamžiky nelehké cesty vedoucí k objevu jedinečné struktury DNA. Na závěr nechyběly dotazy žáků ke studiu vysoké školy i práci vědců na akademické půdě.     

zapsala: Jana Horáková