Evropský den mnohojazyčnosti

Jazyky jsou bránou do Evropy, jak jsme si uvědomili během září a října díky projektu Erasmus Plus. Naši žáci se zúčastnili workshopů na toto téma. Měli možnost se setkat s pracovníkem DG Translation (Evropská komise), účastnili se online přednášek vedených překladateli a tlumočníky evropských institucí, sledovali přímý přenos debaty o budoucnosti EU, a dokonce odjeli do Olomouce na Speak Dating, kde mohli hovořit s rodilými mluvčími.  

Je potřeba si uvědomit, že pro Evropskou unii jsou cizí jazyky zásadní. EU má celkem 24 oficiálních jazyků, což odráží bohatství a rozmanitost kultur v Evropě. Právě proto je důležité, aby naše mladé generace získávaly dovednosti v různých jazycích, které nám umožní efektivně komunikovat a spolupracovat v globálním kontextu a budovat mosty mezi národy. Jsme přesvědčeni, že pokračování v podpoře a rozvoji cizích jazyků naší školou je významným přínosem pro budoucnost Evropy.