Studium fyziky na Přírodovědecké fakultě v Olomouci 

Dne 30. října navštívil naši školu pan doktor Vlastimil Vrba z Katedry experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, aby představil žákům třetích a čtvrtých ročníků, kteří jsou zaměřeni na přírodovědnou a technickou oblast, možnosti studia na UPOLu. Přednáška byla rozdělena na dvě části. Jedna z nich byla zaměřena na prezentaci studia na vysoké škole v podobě organizace nebo studijních povinností. Druhá část se týkala studia fyziky v Olomouci. Byly představeny jednotlivé fyzikální obory, jako je například aplikovaná fyzika, nanotechnologie, biofyzika nebo učitelství fyziky.  

J. Charvát