Pozvánka na třídní schůzky a informativní pohovory

Srdečně zveme rodiče našich žáků na třídní schůzky a individuální pohovory, které se uskuteční dne 22. 11. 2023 v budově školy.

Třídní schůzky v kmenových učebnách jednotlivých tříd: 16:00 – 16:30

Individuální pohovory dle rozpisu rozmístění vyučujících: 16:30 – 17:30