Mikuláš na gymnáziu

V úterý 5. 12. opět navštívil naše studenty Mikuláš s bandou čertů a krásnými anděly. Za krásně zazpívanou písničku získali studenti sladkou odměnu. Zlobivé žáky si ale čerti brali sebou a pouze za slib rychlé nápravy četných hříchů je opět vrátili do školních lavic :-).