Přijímací řízení- termíny konání přijímacích zkoušek

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky jsou 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby a 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) – víceletá gymnázia.

Nemůže-li se uchazeč ze závažných důvodů jednotné přijímací zkoušky zúčastnit, musí svou neúčast nejpozději do 3 dnů řádně písemně omluvit řediteli školy.

Náhradní termíny JPZ

  • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Odkaz na stránku: Přijímací řízení