Exkurze do Nemocnice Hranice

V úterý 20. února se žákyně semináře chemie 3.ročník účastnily exkurze do hranické nemocnice na Oddělení klinické biochemie a hematologie. Dívek se ujala primářka MUDr. Kateřina Vinklárková, která poutavým výkladem představila úplný postup analýzy vzorků krve, které se na oddělení provádějí. Nechyběly ukázky přístrojového vybavení a interpretace výsledků, které se využívají při diagnostice a léčbě akutních i chronických krevních onemocnění. Exkurze nabídla nevšední pohled do lékařského prostředí a laboratoří místní nemocnice, dívky poznaly využití poznatků chemické analýzy v medicinální praxi.

zapsala: Jana Horáková