Krajské kolo chemické olympiády kategorie C

Šedesátý ročník krajského kola chemické olympiády kategorie C se konal dne 10.dubna 2024 v Olomouci na Slovanském gymnáziu. Celkem se tohoto kola účastnilo 21 řešitelů z Olomouckého kraje. Porota hodnotila letošní jubilejní ročník chemické olympiády v části teoretické i praktické jako velmi obtížný. Valerie byla nejlepší v rámci přesnosti praktické úlohy a stala se úspěšným řešitelem. Michal patřil mezi výborné řešitele teoretické části. Valerie Lazíková se nakonec umístila na 5.místě a Michal Brezniak na 17.místě. Vyučující Mgr. Jana Horáková se účastnila jako hodnotící člen poroty pro teoretickou část.

Blahopřejeme oběma účastníkům a děkujeme za reprezentaci školy.

Autor: Jana Horáková