Mobilita Erasmus+ do Opatije

Šest studentů naší školy a dva učitelé se od 3. do 6.6. 2024 zúčastní pobytu v chorvatském městě Opatija v rámci programu Erasmus+. Žáci zde budou sdílet zkušenosti studentských parlamentů, provedou evaluaci digitální únikové hry a online soutěže o Evropské unii, kterou připravili v rámci tohoto projektu. Dále se setkají s chorvatskými odborníky na EU a formou besedy budou moci porovnat dvě země nacházející se v různých fázích začlenění do EU. Dále navštíví chráněnou oblast Učka a další památky v Opatiji a Rijece.