21. ročník soutěže mladých chemiků v prostorách firmy Precheza  

Ve čtvrtek 6. června se v prostorách Prechezy a.s. konala soutěž Malá chemická olympiáda, která je určena žákům, kteří studují chemii první nebo druhý školní rok. Celkem se zúčastnilo 34 žáků z osmi základních škol a čtyř víceletých gymnázií okresu Přerov.  Úlohy dvouapůlhodinového testu byly zaměřeny na částicové složení látek a směsi, dvouprvkové sloučeniny, kyselost a zásaditost roztoků, práci s textem a chemické výpočty.  

Naši školu reprezentovaly tři dívky ze třídy V2.A. Klára Bartošíková obsadila 3.místo, Nela Janovská 5.místo a Adéla Rumianová 7.místo.     

Dívkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy 😊  

zapsala: Jana Horáková