Okresní kolo zeměpisné olympiády

Datum / čas
22. února 2023
Celý den


Brezni.Mi., Foltas Vo.,
Kantor.Te., Krčmař An.,
Šostok Vo.