Přednáška Strojové učení změní svět. Víc než si myslíte. – Tomáš Fürst, UP Olomouc

Datum / čas
2. března 2022
Celý den


Ve středu 2. března se uskuteční na naší škole přednáška s názvem Strojové učení změní svět. Víc než si myslíte. Autorem přednášky je pan Tomáš Fürst z Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Přednášek se zúčastní:
1) v 9.00 v učebně fyziky žáci 4.A a V6.A
2) v 10.00 v učebně fyziky žáci 2.A a V4.A
3) v 11.00 v učebně fyziky žáci 1.A a V3.A

Nové tisíciletí začalo na poli vědy , výzkumu a technologií v poměrně ostrém tempu. Data se stala ropou jednadvacátého století. K jejich porozumění však stará dobrá statistika rozhodně nestačí. Žezlo zvolna přebírají bayesovské metody, Complexity Science a zejména strojové učení. Ze všech metod strojového učení nejvíce pozornosti sklízejí umělé neuronové sítě, na jejichž použití je založen nejeden div moderní techniky od autonomních vozidel přes rozpoznávání obrazu až po google translate. O to pozoruhodnější je, že k porozumění neuronovým sítím stačí základní kurz lineární algebry a derivace složené funkce. V této přednášce se pokusím vysvětlit , kde se neuronové sítě vzaly, jak a proč fungují a k čemu jsou dobré.