Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy pro školní rok 2022/2023

Datum / čas
27. ledna 2022
0:00


Vážení rodiče, milí žáci,
od ledna 2022 budou na naší škole probíhat přípravné kurzy pro žáky 7. a 9. tříd základních škol zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám na šestiletá gymnázia, čtyřletá gymnázia a střední školy.

Základní informace
Kurzy se budou konat od ledna do března 2022 v budově Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, a to vždy ve čtvrtek odpoledne (16:00 – 17:30), tj. 2 vyučovací hodiny (jeden týden MATEMATIKA, druhý týden ČESKÝ JAZYK).
Kurzy budou zahájeny 27. ledna 2022 a ukončeny 31. března 2022 (konkrétní učebny budou upřesněny před zahájením kurzu).

Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 8 studentů.

Termíny kurzů:

27. 1. 3. 2. 10. 2. 17. 2. 24. 2. 3. 3. 10. 3. 17. 3. 24. 3. 31. 3.
7. roč. M ČJ M ČJ M ČJ M ČJ M ČJ
9. roč. ČJ M ČJ M ČJ M ČJ M ČJ M

Jak bude kurz probíhat?

Kurz se bude skládat z 20 vyučovacích hodin (10 hodin českého jazyka, 10 hodin matematiky). Obsahem bude výuka obtížnějších témat učiva, která jsou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a probírají se zvláště v posledním ročníku. V hodinách se dále samostatně nebo společně budou řešit testové úlohy. Žáci si tak vyzkoušejí kromě znalostí i stres a únavu, které přijímací zkoušky doprovázejí.
Kurz bude zaměřen na všechny oblasti přijímacích testů – v českém jazyce na pravopis, mluvnici, stylistiku, literaturu a porozumění textu, v matematice na typové úlohy – pro 7. třídy základní početní operace, slovní úlohy, práce s rovinnými a prostorovými tělesy; pro 9. třídy práce se zlomky, řešení rovnic, řešení slovních úloh, práce s rovinnými a prostorovými tělesy, statistické úlohy.

V případě zhoršení epidemické situace bude kurz pokračovat dále prostřednictvím aplikace Teams.

Jak a kde se přihlásit?
Online přihlášku najdete zde: Přihláška

:

Na Vaši emailovou adresu Vám zašleme potvrzení o přijetí přihlášky a platební údaje. Bližší informace Vám rádi poskytneme v průběhu konání Dne otevřených dveří v úterý 11. ledna 2022 od 13.00 do 17.00 hodin.

Cena kurzu

Cena kurzu je 1200 Kč v případě koupě celého balíčku (M + ČJ). V případě zájmu jen o jeden předmět (buď M, nebo ČJ) je cena kurzu 800 Kč. Platba bude probíhat bankovním převodem nejpozději do 20. ledna 2022.
Na případné dotazy Vám rádi odpovíme.

Kontakt: Mgr. Ivo Macháček, tel. 581 601 649, machacek@gymnaziumhranice.cz

Dokumenty ke stažení:

TĚŠÍME SE NA VÁS!

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.

ředitel školy