Maturanti si vyzkoušeli cvičné testy TSP

Dne 22. 2. 2022 proběhlo na našem gymnáziu v rámci výzkumného projektu cvičné psaní testů studijních předpokladů (TSP) organizované Masarykovou univerzitou. Testování se zúčastnili žáci maturitního ročníku, kteří o daný projekt projevili zájem.

Studenti řešili 24 úloh, jež byly vybrány z analytického a numerického oddílu TSP. Na vypracování byl určen čas 90 minut.

Přestože byly úlohy náročné, všichni jsme byli za možnost zkoušky rádi, protože TSP jsou pro mnohé studenty důležité při jejich cestě na vysokou školu. Výsledky, které všichni již napjatě očekáváme, by měly být známy v blízké budoucnosti.