Exkurze třídy V3.A do SSI Schäfer, s. r. o. Hranice

V pondělí 30. 6. 2022 se třída V3.A vydala na exkurzi do firmy SSI Schäfer, s. r. o. v Hranicích. Studenti byli nejdříve seznámeni s historií firmy, s jejími výrobky a způsobem výroby. Následně byli rozděleni na dvě skupiny a se svými průvodci prošli několik výrobních hal. Studenti tak mohli shlédnout nejmodernější výrobní stroje na válcování plechu, ohýbání, řezání a leštění, roboty na svařování i závěrečné práce na montovně. Děkujeme zástupcům firmy SSI Schäfer za velmi zajímavou, výborně připravenou a profesionálně vedenou exkurzi.