Výstava prací studentů Gymnázia Hranice

8. – 24. 6. Výstava prací studentů Gymnázia Hranice v Galerii Severní křídlo zámku. Studenti se představují v duchu oslav 150. výročí Gymnázia Hranice, které proběhlo v září 2021. Studenti pracovali pod vedením Mgr. Jany Segeťové nejrůznějšími technikami od kresby, malby a kombinované techniky až po keramiku a prostorové práce.