Beseda s právníkem

Dne 7. 6. 2022 proběhla v rámci SVS beseda pro studenty 3. ročníků o výhodách a nevýhodách studia na právnické fakultě.

Mgr. Jaromír Lošťák nastínil problematiku studia práv. Seznámil stzdenty také s benefity spojené s advokátní praxí.

Žáci měli i celou řadu otázek týkajících se studia i vlastní praxe. Pan magistr ochotně na dotazy odpovídal. O úspěchu besedy svědčí i to, že se protáhla téměř na dvě hodiny.

Autor: Zdena Lajdová