Přírodovědný jarmark v Olomouci

V pátek 17.června žáci Gymnázia s hlubším zájmem o přírodní vědy navštívili Přírodovědný jarmark v Olomouci. Akce je zaměřena na popularizaci vědy a výzkumu, kde návštěvníci prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, soutěží či kvízů poznávají vědu a její využití. Žáci si vyzkoušeli efektní pokusy a precizní práci vědců, za svoji snahu byli odměněni propagačními předměty. Součástí netradičního dne byla přednáška na téma genetiky, která byla věnována využití poznatků J. G.Mendela.

Magnetická levitace na UP Olomouc

Tekutý dusík, teplota -193 C, magnet a železo