Beseda s profesionálním hasičem

Ve středu 22. 6. 2022 navštívil třídu V3.A profesionální hasič Ondřej Škrabal z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje stanice Holešov. Pan Škrabal seznámil studenty s riziky úniku chemických látek a jak se proti nim chránit. Objasnil žákům základy první pomoci a umožnil jim vyzkoušet náročnost oživování člověka v bezvědomí. Adam Horák si pak jako vybraný žák mohl obléknout ochranné pomůcky hasiče a otestovat náročnost fyzické aktivity v takovém vybavení. Na závěr se žáci dozvěděli postupy při záchraně osob v nepřístupných místech s využitím slaňování. Beseda byla velmi zajímavá, poutavá a přínosná. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných informací. Panu Škrabalovi velmi děkujeme.

Videa z besedy natáčela Michaela Röderová:

Sestřih videí:

Oživování člověka v bezvědomí

https://youtube.com/shorts/4xb18k7OUwI?feature=share

Oblékání ochranných pomůcek hasiče v reálném čase

Fyzická aktivita v hasičském vybavení

Fotogalerie: