Proč se učit německy?

Výhody němčiny, její praktické využití a možnosti studia a práce v německy mluvících zemích nám 22.6.2022 přiblížil pan Dominik Sedlařík. V rámci projektu Do Německa na zkušenou nám povyprávěl o vlastních zkušenostech a zodpověděl případné dotazy. Děkujeme.