Přednáška UP Olomouc -Pravděpodobnost, aneb jak vyčíslit naději

Ve středu 14. září se třídy V6.A a 4.A zúčastnily matematické přednášky „Pravděpodobnost aneb jak vyčíslit naději“. Paní Eva Fišerová z Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Univerzity Palackého nám svým poutavým výkladem prohloubila znalosti pravděpodobnosti

S náhodou se všichni setkáváme dnes a denně. Z fyziky nebo chemie známe pokusy, které při přesném dodržení
předepsaných podmínek vedou vždy ke stejnému výsledku. Například zahříváme-li vodu na 100°C při atmosférickém tlaku 1015 hPa, předem víme, že nastane var. V běžném životě se však často setkáváme se
situacemi, kdy do hry vstupuje náhoda a my předem nevíme, jaký výsledek nastane. Klasickými příklady takovýchto pokusů je slosování loterie nebo hod mincí či hrací kostkou. Z praktických příkladů můžeme zmínit
např. vylosování otázek při zkoušce, je-li student připraven pouze na vybrané otázky nebo výsledné hodnocení testu, vybíráme-li odpovědi zcela náhodně. Má-li pokus více možných výsledků, v první řadě nás zajímá, který výsledek můžeme očekávat. Jinými slovy, potřebujeme vyčíslit naději neboli pravděpodobnost jednotlivých výsledků. Pravděpodobnost je udávána číslem mezi nulou a jedničkou, kdy čím je hodnota blíže jedničce, tím vyšší je naděje na daný výsledek.

Na několika matematických problémech nám autorka ukázala, jak pravděpodobnosti správně počítat a proč je někdy lepší neposlouchat vlastní intuici. Moc děkujeme!