Bezplatné dárcovství na naší škole

Již podeváté se žáci Gymnázia Hranice zúčastnili bezplatného dárcovství krve ve FN Olomouc.

Maturanti ze semináře biochemie navštívili Transfuzní oddělení FN Olomouc, kde za odborného a obsáhlého výkladu paní primářky absolvovali exkurzi, při které se seznámili s odběrem krve a využitím tělní tekutiny pro výrobu krevních derivátů. Stateční žáci a pedagogický dozor darovali nenahraditelnou krev a odjížděli jsme domů s pocitem, že dopoledne s dobrým skutkem má smysl a každých 470 ml darované krve může zachránit 3 lidské životy.

Děkujeme paní Ing. Monice Vlčkové za organizační zajištění exkurze a dodání odvahy prvodárcům

zapsala: Jana Horáková

v Hranicích 27.9.2022