Návštěva výstavy: Permanentní risk

26. a 27. 9. 2022, Trantírková

Tím, čím lustr potvrzoval svou hodnotu, proč svou majestátní přítomností vybízel k pravidelné péči o krásné segmenty, byla vzpomínka na ty, jejichž životů se svým světlem dotýkal. To, co se v těch chvílích doopravdy dělo, nebylo slyšet. Slyšeli jsme jenom cinkání křišťálových ověsů, pozorovali jsme chvění leštěných ploch skla a poskakování světýlek na bílé zdi. Toto dědictví jako seismologický přístroj ohlašovalo riziko. Riziko vzdálené a přítomné. / zdroj: anotace výstavy

Žáci vybraných tříd vyšších ročníků gymnázia zavítali v rámci výtvarné a hudební výchovy na aktuální výstavu v Galerii Synagoga: Jana Hojstričová, Palo Macho – Permanentný risk.

Tvůrčí aktivitou v rámci prohlídky se žáci ponořili i do poetiky samotné výstavy. V reakci na umělecká díla a ojedinělý výstavní prostor vytvářeli báseň metodou volné slovní asociace. Seznámili se mimo jiné s pojmy site specific instalace a fotogram.

Děkujeme Muzeu a galerii Hranice (na  Facebooku označit – https://www.facebook.com/muzeumhranice) za možnost výstavu navštívit.