Bobřík informatiky – výsledky školního kola

Národní kolo algoritmizační online soutěže Bobřík informatiky proběhlo ve třech dnech 14., 15. a 16. listopadu 2022. Žáci naší školy soutěžili ve třech kategoriích. Kategorie Kadet pro V1.A a V2.A se zúčastnilo 42 žáků a nejúspěšnější byl Alexandr Sýkora z V2.A, který získal nejvyšší počet bodů 192. O 2. až 4. místo se podělili Tomáš Hoang V1.A, Jonáš Václavík a Hoang Anh Tuan se 176 body z V2.A. V kategorii Junior soutěžilo 39 žáků. Na prvním místě se umístil Ondřej Burianec z V4.A s plným počtem bodů 192, na druhém místě Michal Brezniak V3.A se 144 body a o 3. a 4. místo se dělí Patrik Demel V3.A a Tomáš Jančík V4.A se 140 body. Do kategorie Senior pro nejstarší žáky školy se pustilo14 žáků. Nejvyššího bodového ohodnocení dosáhl Otakar Pikna z V5.A se 144 body ze 192. Druhé místo obsadil Ondřej Burianec V4.A se 124 body a třetí místo Ondřej Kuchař s 99 body. Soutěžícím blahopřejeme a velmi děkujeme za reprezentaci školy.