Třídní schůzky a informativní pohovory

Dne 23. 11. 2022 se budou konat třídní schůzky a informativní pohovory.

Třídní schůzky: 16:00 – 16:30 v kmenových učebnách.

Informativní pohovory o prospěchu: 16:30 – 17:30 s jednotlivými vyučujícím