Den GIS na UP Olomouc V4.A

Třída V4.A v doprovodu pana učitele Iva Macháčka vyrazila ve středu 16.11. 2022 do Olomouce v rámci předmětu zeměpisu. Nejprve zamířili do muzea Pevnosti poznání. Zde je čekal vzdělávací program týkající se především hydrosféry a hydrologie. Hlavním tématem byla tedy voda a vše, co s ní souvisí. Průvodci si proto v prostorách Pevnosti poznání připravili pro naše studenty něco jedinečného – model záplav Olomouce, a to se všemi problémy a komplikacemi, které by mohly nastat. Společně přišli „na kloub“ čističce odpadních vod a prozkoumali fungování turbín ve vodních elektrárnách. 

Poté se přemístili na katedru Geoinformatiky na Přírodovědné fakultě Univerzity Palackého, kde jejich vzdělávací program geografie pokračoval. Tamní profesoři představili našim žákům fakultu, její každodenní chod v průběhu školního roku a všechny možnosti studia. I tady měli možnost zabrousit do praxe každého správného geoinformatika. Vyzkoušeli si vlastní tvorbu map na PC, snímání pohybu oka na obrazovce (neboli Eye Tracking Technologie) či snímání povrchu pomocí dronů. Nechyběla ani komentovaná přednáška 3D tisku.  

Děkujeme Pevnosti poznání a katedře Gis na PřF UPOL za příjemně strávené vzdělávací dopoledne.  

Autor: Michaela Röderová

Foto: Linda Hladíková