Studentka Lékařské fakulty MUNI Brno navštívila naše studenty

V pondělí 21.listopadu navštívila maturanty ze semináře Biochemie absolventka Gymnázia a dnes studentka Lékařské fakulty MUNI Brno Klára Pavelková s projektem Cesta na LF.  Klára je členkou spolku IFMSA (International Federation of Medical Students‘ Assotiations) neziskové organizace sdružující mediky po celém světě, ve svém volném čase navštěvuje střední školy a formou přednášky přibližuje středoškolákům studium medicíny a úskalí přechodu na vysokou školu, předává cenné informace o nelehkém přijímacím řízení a náročném šestiletém studiu. Klára zodpověděla velké množství dotazů a pevně věříme, že cesta na LF není pouze trnitá, ale na konci čeká odměna ve formě bílého pláště a zisk vysněného titulu MUDr.

Kláře děkujeme za prezentaci Lékařské fakulty a přejeme úspěšné studium!  

zapsala: Jana Horáková